Odrzykoniacy
II Zjazd Rodu Grzybałów

Dnia  2   sierpnia  2014  roku,   w  Odrzykoniu,  odbył   się   II  Zjazd  Rodu  Grzybałów   zorganizowany  przez  grupę  rodzinną  we współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Odrzykoniaków. Grupie  przewodniczyła  Lucyna  Jawor z  Odrzykonia  wspomagana   przez  członków grupy  w osobach  Jacek  Blicharczyk - Odrzykoń , Jacek  Grzybała - Kielce i Teresa  Grzybała - Odrzykoń.

Uroczystość  rozpoczęła  Msza  Św. w  kościele parafialnym   w Odrzykoniu pod  wezwaniem Św. Katarzyny  Aleksandryjskiej. Mszę   Św. oraz  okolicznościowe   kazanie  wygłosił proboszcz  ks.Jan  Rydzik.  W  krótkich  słowach  podziękował  wszystkim  fundatorom   witraża  znajdującego  się  w  prezbiterium  kościoła. Po zakończeniu  Mszy  Św.,   już   tradycyjnie  zrobiono  sobie    zdjęcie   przed wejściem do  kościoła  wraz   z  ks. proboszczem . Potem  pieszo   uczestnicy  zjazdu  udali się   na miejscowy cmentarz parafialny.Tu nastąpiło  poświęcenie pomnika Tomasza  Grzybały oraz  Agnieszki  Grzybały przez  proboszcza  ks.Jana Rydzika. Odmówiono  także modlitwe  za  dusze śp.  zmarłych  osób.

Pomnik  Tomasza został  odnowiony w ramach składki uczestników  I  zjazdu , natomiast   koszty  odnowienia  pomnika Agnieszki Grzybały  pokrył  w  całości  prawnuk  Jacek  Grzybała z  Kielc. Przy  tym spotkaniu  na  cmentarzu w  Odrzykoniu  obecny był konserwator zabytków  z  Krosna,  Pan Zdzisław  Gil , który  bardzo  wysoko  ocenił  jakość  prac   konserwatorskich  wykonanych  przez kamieniarza  Stanisława  Bednarza z  Krosna .

Dalsze  obrady jak    również   spotkanie  rodzinne  odbyło  się  w  Gminnym Domu Kultury, którego sale   udostępnił gratis  Sołtys Odrzykonia  Pan  Jan Kygowski. W  miłej  atmosferze  i przy muzyce bawiono  się  do  godziny  21.00.

Jacek Grzybała-Kielce

 

 
Nowy Zeszyt Odrzykoński

Prezentujemy Państwu nowy Zeszyt Odrzykoński nr 22 - "Odrzykoń i Odrzykoniacy we wspomnieniach czasów okupacji" wydany w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Inicjatywa tego zeszytu wyszła od nauczyciela historii z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu p. Andrzeja Dziugana i zeszyt powstał pod Jego redakcją. Przeprowadził on z grupą młodzieży gimnazjalnej wywiady z mieszkańcami Odrzykonia, na temat ich przeżyć osobistych w czasie okupacji niemieckiej. Następnie przy pomocy członków Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków zgromadził szereg wspomnień z okresu wojny i w ten sposób powstał niniejszy zeszyt. Podzielony jest on na trzy części, z których pierwsza ukazuje rys historyczny Odrzykonia w czasie wojny, w części drugiej zamieszczone są relacje i wspomnienia Odrzykoniaków o okupacji niemieckiej w naszej miejscowości, natomiast w części trzeciej ukazane są losy Odrzykoniaków na Syberii. Całość dopełniają kopie unikalnych materiałów archiwalnych i zdjęcia pokazujące tamten czas pogardy i cierpień. Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wydania tego zeszytu, a szczególnie "świadkom historii", którzy swoimi wspomnieniami zainspirowali jego powstanie.

 
Zeszyt Odrzykoński nr 21 – Odrzykoński Słownik Biograficzny cz. 3 – „Lekarze, prawnicy, inżynierowie, wojskowi, działacze polityczni, społecznicy i organizatorzy życia kulturalnego”.

Z ogromną przyjemnością prezentujemy  nowy Zeszyt Odrzykoński nr 21 – Odrzykoński Słownik Biograficzny cz. 3  poświęcony lekarzom, prawnikom, inżynierom, wojskowym, działaczom politycznym, społecznikom i organizatorom życia kulturalnego. Zeszyt zawiera 36 biogramów wybitnych i zasłużonych Odrzykoniaków, osób cieszących się  szacunkiem społeczności lokalnej. Zeszyt Odrzykoński wzbogacony jest  licznymi fotografiami oraz bogatą bibliografią. Zawiera także Suplement do Odrzykońskiego Słownika Biograficznego cz.I – „Odrzykoniacy w służbie Bożej”, w którym zaprezentowano biogramy księży: ks. Józefa Ferusia i Ojca Kamila (Piotra Grzybały).

Mamy nadzieję, że nasze wydawnictwo spotka się z życzliwym i twórczym przyjęciem. Liczymy na to, że zostaną zgłoszone do publikacji kolejne biogramy naszych Rodaków, do czego serdecznie Państwa zachęcamy.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19
 11121314151617181920 

Strona 17 z 22
k