Odrzykoniacy
"Ks. płk Józef Panaś - obrońca Polski i charyzmatyczny kapelan legionistów" - audycja radiowa z udziałem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Dnia 22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Wsi w Odrzykoniu odbyło się spotkanie poświęcone osobie ks. płk. Józefa Panasia, wpisujące się w Rok tego wielkiego Odrzykoniaka, zainaugurowany uroczyście w 130 rocznicę Jego urodzin, w listopadzie 2017 r.

„Ks. płk Józef Panaś – obrońca Polski i charyzmatyczny kapelan legionistów” to tytuł audycji, która została odtworzona w naszym muzeum, a nagrana i wyemitowana była przez Polskie Radio w Chicago w kwietniu 2011 r. Gośćmi audycji byli historycy z Instytutu Historii i Nauk Politycznych w Białymstoku: prof. dr hab. Jan Snopko, prof. dr hab. Adam Dobroński, dr Stanisław Czerep i dr Jan Jerzy Milewski oraz prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków mgr Barbara Guzek. Audycję „na żywo” prowadzili dr Józef Kubit i dziennikarz Krzysztof Balcerowicz.

W dwugodzinnej audycji rozmówcy poruszyli wiele wątków z życia i działalności ks. płk. Józefa Panasia.

Pierwszą rozmówczynią była Barbara Guzek, prezes stowarzyszenia i krewna ks. Panasia, która mówiła o wpływie rodziny na rozwój osobowy i patriotyzm księdza, o jego walce z krzywdą i złem oraz ofierze życia w służbie Ojczyźnie, a także o związkach ks. Panasia z Odrzykoniem.

Dr Stanisław Czerep przedstawił ks. Józefa Panasia jako kapelana II Brygady Legionów Polskich podkreślając jego niezłomną postawę pomimo kontrowersji i konfliktów w obozie legionowym. Dr Czerep zacytował fragmenty „Nabożeństwa dla żołnierzy Legionów Polskich i dla młodzieży polskiej” opracowanego przez ks. Panasia, a następnie opowiedział o postawie księdza podczas procesu w Marmaros Szigiet. W dalszej kolejności mówił o udziale ks. Panasia w obronie Przemyśla w 1918 r. i obronie Lwowa w 1920 r.

Kolejny rozmówca, historyk, prof. dr hab. Jan Snopko, opowiedział o postanowieniach traktatu brzeskiego z 9 lutego 2018 r. i roli jaką odegrał ks. Panaś w organizowaniu sprzeciwu II Brygady Legionów wobec krzywdzących naród polski jego postanowień.

Dr Jan Jerzy Milewski rozwinął wątek zamachu majowego w 1926 r. i stosunku ks. Panasia do rządów sanacyjnych.

Ostatnim rozmówcą był prof. dr hab. Adam Dobroński, który mówił o działalności ks. Józefa Panasia w Polskim Stronnictwie Ludowym „Piast” a następnie w Stronnictwie Ludowym oraz działalności księdza jako redaktora gazety Grudziądzkiej. Ciekawym wątkiem w wystąpieniu profesora dr. hab. Adama Dobrońskiego było przedstawienie stanowiska ks. Panasia w sprawie polityki RP wobec Niemiec po akcie o nieagresji ze stycznia 1934 r. oraz o jego losach po wybuchu wojny, a szczególnie o udziale księdza Panasia w obronie Lwowa, organizowaniu partyzantki na Podkarpaciu, a także jego aresztowaniu i męczeńskiej śmierci.

Audycję wysłuchano w kameralnym gronie, a następnie przy kawie i herbacie była okazja do dyskusji i wymiany wrażeń po tej kolejnej, ciekawej lekcji historii.

 

 

 

 
Zeszyt Odrzykoński nr 25

Miło nam poinformować Państwa, że ukazał się jubileuszowy, 25 numer Zeszytów Odrzykońskich, który jest kolejną częścią cyku Odrzykoński Słownik Biograficzny "Z dziejów samorządu wiejskiego Odrzykonia: wójtowie, przewodniczący GRN i sołtysi wsi gminy, gromady i sołectwa Odrzykoń". Głównym autorem opracowania jest pan Stanisław Blicharczyk, były wieloletni radny i wójt gminy Wojaszówka. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas swojej działalności samorządowej , opracowane przez niego biogramy zasłużonych samorządowców związanych z Odrzykoniem, w pełni oddają specyfikę ich pracy na polu działalności społecznej i samorządowej.

Mamy nadzieję, że Zeszyt, który trafił do rąk Szanownych Czytelników, spotka się z ciepłym przyjęciem, nie tylko ze względu na swoje poznawcze walory, ale także jako przyczynek do przemyśleń na temat roli samorządności w funkcjonowaniu lokalnej społeczności.

 

 
Uroczystości Jubileuszowe 130. rocznicy urodzin ks. płk. Józefa Panasia

Dnia 19 listopada 2017 r. obchodziliśmy w Odrzykoniu uroczystości jubileuszowe 130. rocznicy urodzin wielkiego Odrzykoniaka, superiora Legionów Polskich - ks. płk. Józefa Panasia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Odrzykoniu, którą odprawił ks. wikariusz Mariusz Niemiec. Następnie uczestnicy udali się do Domu Kultury, gdzie powitała ich Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków – Barbara Guzek, podkreślając, że „to spotkanie jest hołdem nas wszystkich złożonym bohaterskiemu kapelanowi, naszemu Rodakowi, księdzu pułkownikowi Józefowi Panasiowi”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Dariusz Sobieraj, Starosta Powiatu Krośnieńskiego p. Jan Juszczak, członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie p. Iwona Stefanik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego i sołtys wsi Odrzykoń p. Jan Krygowski. Obecni byli także skarbnik Gminy Wojaszówka p. Danuta Daszykowska, członek Zarządu Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD p. Aleksander Daszykowski, dyrektor GOKiR p. Lucyna Pelczarska, dyrektorzy szkół i przedszkola oraz radni z terenu gminy, ksiądz wikariusz Mariusz Niemiec, przewodnicząca KGW w Odrzykoniu p. Lucyna Jucha, prezes koła Łowieckiego „Sokół” p. Zbigniew Guzek i łowczy p. Marian Guzek. Zaproszenie przyjęli także prezes Gminnego Koła PSL p. Andrzej Zawisza i były wicewojewoda krośnieński p. Stanisław Jucha. Specjalnie na tę uroczystość przyjechali z Krakowa p. Ilona i p. Przemysław Jucha. W uroczystości wzięli udział krewni ks. płk. Józefa Panasia i mieszkańcy Odrzykonia.

Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków przedstawiając sylwetkę ks. płk. Józefa Panasia, podkreśliła, że „jest to postać przebogata – kapelan, superior polowy Legionów Polskich, wybitny duszpasterz, działacz ludowy okresu międzywojennego, polityk, publicysta, pamiętnikarz i społecznik. Gorący patriota, dla którego Polska była dogmatem, wartością nadrzędną, człowiek zasad, oddany „Bogu i Ojczyźnie”, odważny żołnierz.”

Barbara Guzek dodała, „że ksiądz Panaś był postacią barwną, nietuzinkową, o bogatej charyzmie. Niestety, nie znalazł należnego mu miejsca w historiografii, nie jest postacią powszechnie znaną.”

Ks. Panaś jakby przepowiedział prawdę o swoim losie poprzedzając swoje wspomnienia mottem z Kordiana Słowackiego. Cyt.

„ …. a gdy kraj ocalę,

To nie stanę na tronie, pod tronem, przy tronie,

Ja się w chwili ofiary jak kadzidło spalę,

Imienia nawet nie stanie po mnie,

Tylko echo.....”.

Wydaje się, że w Odrzykoniu to echo ciągle rozbrzmiewa, że pamięć o nim jest ciągle żywa. Jedna z głównych ulic Odrzykonia jest nazwana jego imieniem. W 2001 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków wydało Zeszyt Odrzykoński poświęcony w całości księdzu pułkownikowi. W 2013 r. w ramach projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia” realizowanym przez Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu, posadzono księdzu Panasiowi Dąb Pamięci, a jego nazwisko uwieczniono na pomniku obok szkoły upamiętniającym Odrzykoniaków- ofiary mordu NKWD. Na cmentarzu w Odrzykoniu, rodzina Państwa Szarków umieściła na rodzinnym grobowcu symboliczną płytę upamiętniającą księdza pułkownika. W rodzinach krewnych ks. Panasia przechowywane są pamiątki, zdjęcia, wspomnienia.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków postanowili uczcić okrągłą rocznicę urodzin swojego Rodaka i przypomnieć jego postać Odrzykoniakom i nie tylko.

Mszą św. i uroczystym spotkaniem zainaugurowano Rok ks. płk. Józefa Panasia, w czasie którego zorganizowanych zostanie kilka eventów, spotkań, konferencji mu poświęconych. Członkowie Stowarzyszenia pragną przekazać wiedzę o nim młodemu pokoleniu poprzez zorganizowanie konkursów wiedzy o swoim Rodaku w szkole w Odrzykoniu i w szkołach z terenu gminy, a może i powiatu.

Mamy też ogromną nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się osłonić tablicę pamiątkową poświęconą postaci ks. płk. Józefa Panasia. Odbędzie się to w roku szczególnym, kiedy będziemy obchodzić stulecie odzyskania prze Polskę niepodległości, o którą tak dzielnie walczył ksiądz Panaś.

Kolejnym punktem uroczystości był odczyt i prezentacja „Walka o Niepodległą i zmagania o demokrację. Zarys działalności ks. płk. Józefa Panasia”, którą przedstawił pan Przemysław Jucha, historyk z Krakowa. Była to dla wszystkich bardzo ciekawa lekcja historii.

Następnie odbyła się piękna i wzruszająca część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu. W scenariuszu znalazły się wątki biograficzne o ks. płk. Panasiu oraz wiersze i pieśni patriotyczne. Scenariusz przygotowały panie nauczycielki Anna Jakubik, Joanna Cymerman i Barbara Szarek, oprawę muzyczną p. Władysław Niźnik a scenografię i prezentację multimedialną p. Dorota Hedesz.

Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków podziękowała wszystkim za przybycie i zaangażowanie w organizację tej pięknej uroczystości. Każdy z jej uczestników otrzymał reprint karty pocztowej z 1916 r. przedstawiający portret ks. płk. Józefa Panasia autorstwa S. Sonnewenda.


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości na stronie: "https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fterazkrosno%2Fvideos%2F1774896249298253%2F&show_text=0&width=560"

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/szablon1.7/html/pagination.php on line 19
 11121314151617181920 

Strona 11 z 22
k