Odrzykoniacy
XI Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków

Dnia 5 lipca 2015 r. odbył się XI Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków, w którym uczestniczyło 62 członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście,  wśród których był starosta Powiatu Krośnieńskiego – pan Jan Juszczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, a jednocześnie sołtys Odrzykonia – p. Jan Krygowski, kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie – pani Grażyna Ostrowska, radni Gminy Wojaszówka, dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu p. Piotr Guzek, wicedyrektor p. Dorota Hedesz, p. Zdzisław Gil – pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, konserwator zabytków i sympatyk stowarzyszenia oraz przedstawiciele lokalnych organizacji.

Zjazd rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny w Odrzykoniu, którą odprawił ks. proboszcz Jan Rydzik oraz pochodzący z Odrzykonia  ks. Władysław Wojnar. Mszę uświetniła swoim występem schola z Kościoła O.O. Kapucynów w Krośnie. Po mszy św. przedstawiciele Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz Starosta Powiatu Krośnieńskiego, pan Jan Juszczak, złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikami Pamięci w Odrzykoniu tj. pomnikiem Odrzykoniaków zamordowanych w Katyniu, pomnikami ofiar I i II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą żołnierzy – Odrzykoniaków walczących w kampanii wrześniowej w 1939 r.

Zjazd otworzyła prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek, która powitała zebranych i podkreśliła, jak ważna w dzisiejszych czasach jest miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania. Nawiązała ona do słów  fragmentu piosenki Stanisławy Celińskiej „Ptakom podobni”:

„Ptakom podobni, szlakiem człowieczym

Zawsze do swoich wracamy stron.

Nikt z tej tęsknoty nas nie wyleczy,

Bo naszym gniazdem ojczysty dom.”

Minutą ciszy uczczono dziewięciu członków Stowarzyszenia zmarłych w ciągu ostatnich pięciu lat.

W dalszej części rozpoczęły się obrady Walnego Zjazdu, które prowadził przewodniczący Stanisław Blicharczyk. Ważnym punktem obrad były wybory nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję została wybrana ponownie p. Barbara Guzek.

Podczas Zjazdu uczestnicy mogli podziwiać interesującą wystawę starych fotografii przygotowaną specjalnie na tę okazję, wysłuchać części artystycznej w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Odrzykoniu oraz zespołu Odrzykonianki, była też okazja do wspomnień, wymiany wrażeń oraz miłych spotkań towarzyskich.

 

 

 

Foto Galeria

 
XI Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Odrzykoniaków, że XI Zjazd odbędzie się 5 lipca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy!

W programie:

1. Msza św. w kościele parafialnym w Odrzykoniu o godz. 11.00

2. Złożenie kwiatów pod pomnikami pamięci

3. Obiad w sali Domu Kultury

4. Obrady

5. Część artystyczna

6. Spotkanie towarzyskie

 
II Zjazd Rodu Grzybałów

Dnia  2   sierpnia  2014  roku,   w  Odrzykoniu,  odbył   się   II  Zjazd  Rodu  Grzybałów   zorganizowany  przez  grupę  rodzinną  we współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Odrzykoniaków. Grupie  przewodniczyła  Lucyna  Jawor z  Odrzykonia  wspomagana   przez  członków grupy  w osobach  Jacek  Blicharczyk - Odrzykoń , Jacek  Grzybała - Kielce i Teresa  Grzybała - Odrzykoń.

Uroczystość  rozpoczęła  Msza  Św. w  kościele parafialnym   w Odrzykoniu pod  wezwaniem Św. Katarzyny  Aleksandryjskiej. Mszę   Św. oraz  okolicznościowe   kazanie  wygłosił proboszcz  ks.Jan  Rydzik.  W  krótkich  słowach  podziękował  wszystkim  fundatorom   witraża  znajdującego  się  w  prezbiterium  kościoła. Po zakończeniu  Mszy  Św.,   już   tradycyjnie  zrobiono  sobie    zdjęcie   przed wejściem do  kościoła  wraz   z  ks. proboszczem . Potem  pieszo   uczestnicy  zjazdu  udali się   na miejscowy cmentarz parafialny.Tu nastąpiło  poświęcenie pomnika Tomasza  Grzybały oraz  Agnieszki  Grzybały przez  proboszcza  ks.Jana Rydzika. Odmówiono  także modlitwe  za  dusze śp.  zmarłych  osób.

Pomnik  Tomasza został  odnowiony w ramach składki uczestników  I  zjazdu , natomiast   koszty  odnowienia  pomnika Agnieszki Grzybały  pokrył  w  całości  prawnuk  Jacek  Grzybała z  Kielc. Przy  tym spotkaniu  na  cmentarzu w  Odrzykoniu  obecny był konserwator zabytków  z  Krosna,  Pan Zdzisław  Gil , który  bardzo  wysoko  ocenił  jakość  prac   konserwatorskich  wykonanych  przez kamieniarza  Stanisława  Bednarza z  Krosna .

Dalsze  obrady jak    również   spotkanie  rodzinne  odbyło  się  w  Gminnym Domu Kultury, którego sale   udostępnił gratis  Sołtys Odrzykonia  Pan  Jan Kygowski. W  miłej  atmosferze  i przy muzyce bawiono  się  do  godziny  21.00.

Jacek Grzybała-Kielce

 

 
 12345678910 

Strona 10 z 16
k