Odrzykoniacy
Impreza promocyjna wydawnictwa "Odrzykoń od A do Z"

Dnia 18 października 2013 r. w Muzeum Wsi w Odrzykoniu odbyła się impreza promocyjna broszury „Odrzykoń od A do Z”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europa inwestująca w obszary wiejskie), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Głównym celem projektu było wydanie broszury „Odrzykoń od A do Z” w celu promocji i udostępnienia mieszkańcom wsi oraz turystom informacji o lokalnym dziedzictwie historycznym, kulturowym i przyrodniczym.

Muzeum w Odrzykoniu zgromadziło w to piękne, jesienne popołudnie wielu gości i mieszkańców Odrzykonia. W uroczystości wzięli udział wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Guzik, radni powiatu: Andrzej Dziugan i Jan Krygowski, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie: Henryk Sowa i Leszek Oleszek, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wójcik oraz jego zastępca Stanisław Blicharczyk, sekretarz gminy Iwona Stefanik, skarbnik gminy Danuta Daszykowska, radni z Odrzykonia: Jan Urbanek i Grzegorz Urbanek, kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie Grażyna Ostrowska, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk, członek Zarządu Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD Aleksander Daszykowski, dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry Piotr Guzek, dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska, animator kultury GOKiR Joanna Urbanek, przewodnicząca KGW Lucyna Jucha, prezes GKS „Zamczysko”  Andrzej Moskal, a także członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Odrzykonia i sympatycy naszego stowarzyszenia.

Zebranych uczestników imprezy powitała prezes Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek, która przedstawiła cele projektu i zaprezentowała nowe wydawnictwo – broszurę „Odrzykoń od A do Z”. Wydawnictwo, w których prezentujemy 46 haseł dotyczących Odrzykonia, ułożonych alfabetycznie, o zróżnicowanej tematyce, zawierające wiele praktycznych informacji, ciekawą formę oraz piękne zdjęcia, wzbudziło duże zainteresowanie i podziw uczestników.

Jednym z głównych  punktów projektu było zorganizowanie konkursu wiedzy o Odrzykoniu w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry. W konkursie wzięło udział ponad dwudziestu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy wykazali się ogromną wiedzą o naszej miejscowości. Podczas uroczystości kierownik projektu Katarzyna Blicharczyk – Marszałek oraz Andrzej Dziugan nauczyciel historii, wręczyli zwycięzcom nagrody w postaci pięknych albumów książkowych.

W kategorii gimnazjum I miejsce zdobył Kacper Pachana, II miejsce Jakub Jucha, a III miejsce Karolina Juszczęć. W kategorii szkoła podstawowa laureatami konkursu zostali: I miejsce Adrian Stanisławczyk, II miejsce Aleksandra Danek, III miejsce Julia Gajda. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Ważnym i podniosłym punktem uroczystości było przekazanie do Muzeum Wsi w Odrzykoniu munduru oraz odznaczeń płk Tadeusza Grabowca. Ten cenny eksponat przekazała do naszego muzeum żona Zofia, która przybyła na uroczystość razem z wnukami. Sylwetkę płk Tadeusza Grabowca przedstawiła jego wnuczka Karolina Staszczak.

W części artystycznej wystąpiły odrzykońskie zespoły: Odrzykonianki oraz Prządki. Panie z zespołu Odrzykonianki wzruszyły uczestników pięknym śpiewem i słowami piosenek o Odrzykoniu, które wyszły spod pióra pani Genowefy Malskiej. Uwagi nie uszły również piękne ludowe stroje Odrzykonianek. Wspaniale zaprezentowały się też panie z zespołu Prządki pod kierunkiem długoletniej nauczycielki muzyki w naszej szkole, pani Zofii Klimczak. One również dostarczyły nam wielu wzruszeń i artystycznych przeżyć.

Bardzo ciepłe i miłe słowa o działalności Stowarzyszenia Odrzykoniaków wypowiedział  wicestarosta krośnieński pan Andrzej Guzik oraz długoletni prezes Stowarzyszenia pan Ludwik Łach.

Na koniec części oficjalnej prezes Barbara Guzek podziękowała wszystkim, którzy pracowali nad realizacją projektu oraz wszystkim uczestnikom imprezy za przybycie i zaprosiła do obejrzenia wystawy plastycznej najmłodszych uczniów szkoły podstawowej w Odrzykoniu, a także zaprosiła na poczęstunek. Była okazja do rozmów, wpisania się do kroniki stowarzyszenia, podzielenia się wrażeniami, a każdy uczestnik uroczystości otrzymał broszurę „Odrzykoń od A do Z”.

 

List posła na sejm RP Stanisława Piotrowicza

 

 

Foto Galeria

 
Odrzykoń od A do Z

Zarząd Stowarzyszenia Odrzykoniaków

zaprasza

członków i sympatyków Stowarzyszenia Odrzykoniaków na imprezę promocyjna publikacji

Odrzykoń od A do Z

która odbędzie się 18 października 2013 r. o  godz. 15.00 w Muzeum Wsi w Odrzykoniu przy ul. Jana Pawła II 34

 
Księgi metrykalne Parafii Odrzykoń

Parafia Odrzykoń w powiecie krośnieńskim posiada bardzo stare księgi metrykalne. Najstarsze zapisy dotyczące urodzin pochodzą z roku 1784. Z tego samego roku pochodzą najstarsze zapisy dotyczące ślubów i zgonów. Niniejszy tekst przedstawia wybór niektórych spośród najciekawszych wiadomości zawartych w tychże księgach.

Dwie przedstawione niżej metryki zgonu pochodzą z 1788 roku i dotyczą Pawła Chaniebnika oraz Anny Cybuliny, którzy dożyli 90 lat co oznacza, że oni urodzili się jeszcze w XVII wieku. Trzecia to najstarsza zachowana metryka zgonu księdza Parafii Odrzykoń, która pochodzi z roku 1789 i dotyczy Michała Borkowskiego.

Andrzej Urbanek

 

Księgi metrykalne

 
 12345678910 

Strona 10 z 13
k